Örgütsel Psikoloji

Yüksek Lisans Programı

Yapısı

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında yer alan dersler, modüler bir mesleki gelişim programı olarak, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında kurum içi ve kurum dışı danışmanlık yapma hedefi olan kişilerin katılımına açılmaktadır.

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Danışmanlık Programı, Örgütsel Psikoloji yüksek lisans programının kapsamında yer alan akademik kredili derslerden oluşmaktadır. Bu dersler, sektör çalışanlarının ihtiyaçlarına cevap vermek üzere modüler bir sistem olarak genel katılıma açıktır.

Programımız sektörde bulunan sertifika programlarından farklı olarak, akademik derslerden oluşmaktadır; yani, tamamladığınız dersler, bir transcript ile resmiyet kazanır; yüksek lisans programımıza devam etmek istemeniz halinde, bu derslerden muaf tutulursunuz.

Programımız, IK alanında danışman rolü için gereken yetkinlikleri kazandırmaya odaklanmaktadır. Modüler yapısı, aşamalı bir gelişim planı çizilmesine imkan vermektedir.

Kontenjan: 20 kişi
Program Dili: İngilizce
Program Süresi: Dersler Güz ve Bahar akademik yarıyıllarında gerçekleştirilmektedir. Her dönem 14 haftadır. Proje uygulamaları dersi iki haftada bir 2 saattir. Diğer dersler haftada 3 saattir.

Güncel Eğitim İçeriği:

http://www.bilgi-egitim.com/tr/programlar/402/endustri-ve-orgut-psikolojisi-dansmanlk-program/

Güncel Modül Bilgileri:

http://www.bilgi-egitim.com/media/apply/431.pdf