Örgütsel Psikoloji

Yüksek Lisans Programı

Endüstri/Örgüt Psikolojisi Altyapı Modülü

Örgüt Psikolojisi Altyapı Modülü, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Psikolojinin temelleri, endüstri ve örgüt psikolojisinin temel yaklaşımı ve araştırma metodu hakkında daha önce akademik bir altyapıya sahip olmayan katılımcıların diğer modüllere oryantasyonunun sağlanması için geliştirilmiş bir modüldür. Diğer modüllerle birlikte eş dönemli olarak alınabilir.

 

Alınması Gereken Ders/Dersler Haftalık ders saati Dönemi Ders Günü/Saatleri
Endüstri ve Örgüt Psikolojisinin Temelleri 3 Güz/Bahar

Pazartesi

19.00-22.00

Cumartesi

10:00-13:00