Login
 

Örgütsel Psikoloji

Yüksek Lisans Programı

Programın Yapısı

Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Projeli ve Tezli Programı, öğrencilerine Örgüt Psikolojisi ve Endüstri Psikolojisi alt alanlarında uzmanlaşma seçenekleri sunmaktadır.

Yüksek lisans derecesi elde edebilmek için projeli öğrencilerin ders yüklerini (37 kredi) ve yüksek lisans projelerini (0 kredi) başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Projeli Programın Örgüt Psikolojisi Alt Dalı ve Endüstri Psikolojisi Alt Dalı; akademik dersler ve kamu, özel veya gönüllü bir kuruluşta süpervize edilen bir danışmanlık deneyiminin değerlendirilmesi ve raporlanmasını içeren projenin tamamlanmasının sonucunda mezunlarına yüksek lisans derecesi sunmaktadır.

Tezli Programın Örgüt Psikolojisi Alt Dalı veya Endüstri Psikolojisi Alt Dalı’ndan yüksek lisans derecesine sahip olmak için ise öğrencilerin ders yüklerini (28 kredi) ve yüksek lisans tezlerini (0 kredi) başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Program dört dönemden oluşmaktadır ve en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Başarısız olunan dersler için sonraki akademik yılın aynı yarıyılında dersi yeniden alarak başarı sağlamak mümkündür. 

Dersler hafta içi 19:00’da, hafta sonu 10:00’da başlamaktadır